Router jako narzędzie… przestępstwa? Niestety, tak!