Polityka prywatności

Polityka prywatności PlayZOOM Sp. z o.o.

1. Wprowadzenie

1.1 Firma PlayZOOM Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności i poufności danych odwiedzających naszą stronę internetową https://playzoom.pl

1.2 W trosce o Twoje dane oraz respektując obowiązujące przepisy prawa Spółka PlayZOOM ustanowiła „Politykę prywatności”, która opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania oraz korzystania z danych osobowych.

1.3 Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie podczas pierwszej wizyty w celu wyświetlania poprawnie treści strony „Funkcyjne Cookie”

1.4 W niniejszej polityce określenia: “my”, “nas” i “nasz” odnoszą się do Administratora Danych Osobowych PlayZOOM Sp. z o.o. [Aby uzyskać więcej informacji o nas, zobacz rozdział 14.]

 

2. Źródło

2.1 Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com) i zmodyfikowany dla celów PlayZOOM Sp. z o.o. (https://playzoom.pl)

 

3. Dane osobowe, które gromadzimy

3.1 W niniejszym punkcie 3 określiliśmy ogólne kategorie danych osobowych, które przetwarzamy oraz w przypadku danych osobowych, których nie uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie, informacje o źródle i konkretnych kategoriach tych danych.

3.2 Możemy przetwarzać dane umożliwiające nam kontakt z Tobą (“Dane kontaktowe“). Dane kontaktowe mogą obejmować [imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, identyfikatory kont w mediach społecznościowych].

3.3 Możemy przetwarzać informacje lub odnoszące się do wszelkich wiadomości, które wysyłasz do nas lub które wysyłamy do Ciebie (“Dane komunikacyjne”). Dane komunikacyjne mogą obejmować [zawartość komunikacji i metadane związane z komunikacją]. Nasza strona internetowa wygeneruje metadane związane z komunikacją dokonywaną za pomocą formularzy kontaktowych na stronie internetowej.

3.4 Możemy przetwarzać [dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej i usług] (“Dane dotyczące użytkowania“). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować [adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło referencyjne, długość wizyty, widoki stron i ścieżki nawigacji na stronie internetowej, a także informacje o czasie, częstotliwości korzystania z usługi]. Źródłem danych użycia jest nasz system śledzenia analiz dostarczony przez Google Analitics.

 

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

4.1 W niniejszym punkcie 4 określiliśmy cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe oraz podstawy prawne.

4.2 Operacje – Możemy przetwarzać [Twoje dane osobowe] w celu [prowadzenia naszej strony internetowej, przetwarzania i realizacji zamówień, świadczenia naszych usług, dostarczania naszych towarów, generowania faktur, rachunków i innych dokumentów związanych z płatnościami]. Podstawą prawną tego przetwarzania jest [nasze uzasadnione interesy, a mianowicie [właściwe administrowanie naszą stroną internetową, usługami i działalnością]] LUB [wykonanie umowy między tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Państwa wniosek, w celu zawarcia takiej umowy].

4.3 Publikacje – Możemy przetwarzać [dane konta] w celu [publikowania takich danych na naszej stronie internetowej i w innych miejscach za pośrednictwem naszych usług zgodnie z twoimi wyraźnymi instrukcjami]. Podstawą prawną tego przetwarzania jest [zgoda] LUB [nasze uzasadnione interesy, a mianowicie [publikacja treści w zwykłym toku naszej działalności]] LUB [wykonanie umowy między tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Żądanie Użytkownika, w celu zawarcia takiej umowy].

4.4 Relacje i komunikacja – Możemy przetwarzać [dane kontaktowe, dane konta, dane transakcji i/lub dane komunikacyjne] w celu [zarządzania naszymi relacjami, komunikowania się z Tobą (z wyłączeniem komunikowania się w celach marketingu bezpośredniego) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty, faksu i/lub telefonu, udzielania wsparcia i rozpatrywania skarg]. Podstawą prawną tego przetwarzania są [nasze uzasadnione interesy, a mianowicie [komunikacja z użytkownikami naszej strony internetowej, użytkownikami usług, klientami indywidualnymi i personelem klienta, utrzymanie relacji oraz właściwe administrowanie naszą stroną internetową, usługami i Spółką].

4.5 Marketing bezpośredni – Możemy przetwarzać [dane kontaktowe, dane konta i/lub dane transakcji] w celu [tworzenia, kierowania i wysyłania wiadomości marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty i/lub faksu i nawiązywania kontaktu telefonicznego w celach marketingowych]. Podstawą prawną tego przetwarzania jest [zgoda] LUB [nasze uzasadnione interesy, a mianowicie [promowanie naszej działalności i przekazywanie wiadomości marketingowych i ofert dla odwiedzających Naszą witrynę i użytkowników usług]]

4.6 Badania i analizy – Możemy przetwarzać [dane dotyczące użytkowania i/lub dane transakcji] w celu [badania i analizy korzystania z naszej strony internetowej i usług, a także badania i analiza interakcji z naszą działalnością]. Podstawą prawną tego przetwarzania jest [zgoda] LUB [nasze uzasadnione interesy, a mianowicie [monitorowanie, wspieranie, ulepszanie i zabezpieczanie naszej strony internetowej, usług i ogólnie działalności].

4.7 Prowadzenie rejestru – Możemy przetwarzać [Twoje dane osobowe] w celu [tworzenia i utrzymywania naszych baz danych, tworzenia kopii zapasowych naszych baz danych i ogólnie naszych rejestrów biznesowych]. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie [zapewnienie, że mamy dostęp do wszystkich informacji, których potrzebujemy, aby właściwie i skutecznie prowadzić naszą działalność zgodnie z tą polityką].

4.8 Bezpieczeństwo – Możemy przetwarzać [Twoje dane osobowe] w celu [bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom i innym działaniom nieuprawnionym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie [ochrona naszej strony internetowej, usług i działalności oraz ochrona innych osób].

4.9 Roszczenia prawne – Możemy przetwarzać [Twoje dane osobowe] w razie potrzeby dla [ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym]. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze legitimate interesów, a mianowicie [ochrony i dochodzenia naszych praw, praw innych].

4.10 Zgodność z prawem – Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy wobec organów państwowych RP.

 

5. Podanie danych osobowych innym osobom

5.1 Możemy ujawnić [Twoje dane osobowe] [naszym dostawcom i/lub profesjonalnym doradcom] w zakresie, w jakim jest to racjonalnie konieczne do celów [uzyskania lub utrzymania warunków handlowych, zarządzania uzyskania profesjonalnej porady].

5.2 Twoje dane osobowe przechowywane w naszej bazie danych internetowej będą przechowywane na serwerach naszych dostawców usług hostingowych

5.3 Możemy ujawnić [imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu] [naszym dostawcom lub podwykonawcom] w zakresie, w jakim jest to niezbędne, aby wykonać zlecenie.

5.4 Transakcje finansowe związane z [naszą stroną internetową i usługami] [są] lub [mogą być] obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, stripe.comBędziemy udostępniać dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do celów [przetwarzania płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań dotyczących takich płatności i zwrotów]. Informacje na temat polityki prywatności dostawców usług płatniczych można znaleźć na stroniehttps://stripe.com/en-pl/privacy

5.5 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszym punkcie 5, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub w celu ochrony twoich interesów lub interesów innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy też w procedurze administracyjnej lub pozasądowej.

 

6. Międzynarodowe przekazywanie twoich danych osobowych

6.1 W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 

7. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

7.1 Niniejszy punkt 7 określa nasze zasady i procedury przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że będziemy wypełniać nasze zobowiązania prawne w odniesieniu do przechowywania i usuwania danych osobowych.

7.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.

7.3 Będziemy przechowywać dane osobowe w następujący sposób:

 1. a) dane kontaktowe będą przechowywane przez minimalny okres 1 roku od daty ostatniego kontaktu między Tobą a nami oraz przez maksymalny okres 3 lat następującego po tej dacie;
 2. b) dane dotyczące transakcji będą przechowywane przez minimalny okres 5 lat od daty transakcji oraz przez maksymalny okres 6 lat po tej dacie;
 3. c) dane dotyczące komunikacji będą przechowywane przez minimalny okres 1 roku od daty danego powiadomienia oraz przez maksymalny okres 3 lat następującego po tej dacie;

d). dane dotyczące użytkowania będą przechowywane przez 1 roku po dacie pobrania;

 1. e) dane analityczne Google Analitics będą przechowywane przez minimalny okres 1 roku od daty ostatniego odwiedzenia naszej strony https://playzoom.pl i przez maksymalny okres 3 lat następujący po dacie ostatnich odwiedzin na stronie https://playzoom.pl.

7.4 Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu 7, możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeżeli takie przechowywanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub w celu ochrony twoich istotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej.

 

8. Twoje prawa

8.1 W niniejszym punkcie 8 wymieniliśmy prawa, które przysługuje Państwu na mocy prawa o ochronie danych.

8.2 Twoimi głównymi prawami wynikającymi z prawa o ochronie danych są:

 1. a) prawo dostępu –możesz poprosić o kopie swoich danych osobowych;
 2. b) prawo do sprostowania– możesz poprosić nas o sprostowanie niedokładnych danych osobowych i uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;
 3. c) prawo do usunięcia– możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych;
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania– możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania– możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. f) prawo do przenoszenia danych– możesz poprosić o przekazanie Twoich danych osobowych innej organizacji lub Tobie;
 7. g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego– możesz złożyć skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych;
 8. h) prawo do wycofania zgody– w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest zgoda, możesz wycofać tę zgodę w każdym momencie.

8.3 Użytkownik może skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych w drodze pisemnego powiadomienia nas, korzystając z danych kontaktowych określonych poniżej:

PlayZOOM Sp. z o.o.
ul. Szańcowa 17
01-458 Warszawa

 

9. Informacje o plikach cookie

9.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer www do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

9.2 Pliki cookie mogą być “trwałymi” plikami cookie lub “sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i będzie ważny do czasu jego ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; plik cookie sesji, z drugiej strony, wygaśnie po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

9.3 Pliki cookie nie mogą zawierać żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Jego temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi z plików cookie.

 

10. Pliki cookie, których używamy i wykorzystywane przez naszych usługodawców znajdziesz pod adresem https://playzoom.pl/polityka-cookie/

 

11. Pliki cookie wykorzystywane przez naszych usługodawców

11.1 Nasi dostawcy usług internetowych korzystają z plików cookie, a te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

11.2 Korzystamy z Google Analytics. Google Analytics gromadzi informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej za pomocą plików cookie. Zebrane informacje są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat wykorzystywania informacji przez Google można znaleźć w https://www.google.com/policies/privacy/partners/ i zapoznać się z polityką prywatności Google na stronie https://policies.google.com/privacy.

 

12. Zarządzanie plikami cookie

12.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie i usunięcia plików cookie. Metody wyłączenia zależą od i od wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje na temat blokowania i usuwania plików cookie za pośrednictwem tych linków:

 1. a) https://support.google.com/chrome/answ/95647(Chrome);
 2. b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences(Firefox);
 3. c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/(Opera);
 4. d) https://suppomicrosoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies(Internet Explorer);
 5. e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac(Safari);
 6. f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy(EDGE).

12.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

12.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.

 

13. Poprawki

13.1 Możemy od czasu do czasu aktualizować tę politykę, aktualizując nową wersję na naszej stronie internetowej.

13.2 Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś poinformowany o bieżących zmianach.

13.3 My możemy LUB powiadomimy Cię o zmianach LUB istotnych zmianach w tej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

14. Nasze dane

14.1 Niniejsza strona internetowa pod adresem https://playzoom.pl jest własnością i jest zarządzana przez PlayZOOM Sp. z o.o.

14.2 Jesteśmy zarejestrowani w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestracyjnym KRS 0000692300, a nasza siedziba znajduje się pod adresem ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa.

14.3 Naszym głównym miejscem prowadzenia działalności jest ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa

14.4 Możesz skontaktować się z nami:

 1. a) pocztą na adres:

PlayZOOM Sp. z o.o.
ul. Szańcowa 17
01-458 Warszawa

 1. b) korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej
  https://playzoom.pl/kontakt
 2. c) telefonicznie, pod numerem kontaktowym +48 22 122 89 33 opublikowanym na naszej stronie internetowej lub
 3. d) pocztą elektroniczną, używając adresu e-mail office@playzoom.plopublikowanego na naszej stronie internetowej.

 

15. Inspektor ochrony danych

15.1 Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel.: 22 531-03-00
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

16. Akty prawne

Aktualny wykaz rozporządzeń znajduje się na stronie UODO pod adresem https://www.uodo.gov.pl/pl/p/prawo